Nørgårdslund

Tiden før BUCH

At beskrive tiden før BUCH er ingen sag, da "Nørgårdslund" simpelthen ikke eksisterede tidligere, så lad os straks gå videre til

BUCH-tiden

Nørgårdslund er bygget efter en udstykning fra "Skanderup Nørgård" foretaget af Anders Thomsen Ditlevsen Buch (min tiptipoldefar) i 1855 til sønnen Peter Roed Andersen Buch (min tipoldefar).

Anders Thomsen Ditlevsen Buch overtog fødehjemmet Skanderup Nørgaard den 7. juni 1840, ifølge en folketælling 1855 var der 10 tjenestefolk på gården, der udskiltes 1855 et jordstykke, hvorpå gården Nørgaardslund blev bygget til sønnen Peder Buch. ....... Peder Roed Andersen Buch gik i Skanderup Skole, lærte landbruget i forskellige pladser, ifølge folketællingen 1855 ses han at være bestyrer af en gård i Skanderup og havde 7 tjenestefolk, den 21. maj samme år overtog han, udskilt fra fødehjemmet Skanderup Nørgaard, Nørgaardslund i Skanderup med et tilliggende af 300 tdr. land, drev denne gård til sin død.

Det er således ikke helt klart ud fra teksten i slægtsbogen, om "Nørgårdslund" stod færdigbygget i 1855, og vi får ikke megen hjælp fra andre kilder.

Peter Roed Andersen Buch boede herefter på "Nørgårdslund" indtil sin død i 1893 som det fremgår af

PEDER ROED ANDERSEN BUCH er født den 8. december 1828 på Skanderup, og døde den 25. marts 1893 på Nørgaardslund, Skanderup.
.... den 21. maj samme år overtog han, udskilt fra fødehjemmet Skanderup Nørgaard, Nørgaardslund i Skanderup med et tilliggende af 300 tdr. land, drev denne gård til sin død.

"Nørgårdslund" forblev i BUCH-familiens eje efter Peter Roed Andersen Buchs død i 1893, da enken Johanne Kathrine Steffensen Buch ved skiftet året efter overtog gården og købte en anden til stedsønnen Anders Buch:

Johanne Kathrine Steffensen Buch gik i Skanderup Skole, lærte husgerning dels hjemme dels ude, efter ægtefællens død overtog hun ved skifte af 24. april 1894 Nørgaardslund, købte 1895 Egtvedgaard, som.hun 1899 afhændede til stedsønnen Anders Buch.

Det er lidt besynderligt, at det af slægtsbogen overhovedet ikke fremgår, hvordan enken efterfølgende disponerede over "Nørgårdslund" - og et rimeligt spørgsmål er vel også, hvordan hun skaffede midler til den efterfølgende overtagelse af "Egtvedgård". Det er fristende at antage, at hun videresolgte "Nørgårdslund", men det dokumenterer slægtsbogen som sagt ikke.

Tiden efter BUCH

Som beskrevet ovenfor er det uklart, hvad der skete i tiden efter Johanne Kathrine Steffensen Buchs overtagelse af "Nørgårdslund". Af bogen

kan man udlede, at gården højst forblev i slægtens eje indtil et tidpunkt før år 1917. Dette vil jeg på et senere tidspunkt undersøge ved at skaffe en tingbogsattest.

Afslutningsvis er her et fotografi, som jeg selv har taget:

 

PS! Jeg har fundet skøder med mere, der giver et mere detaljeret billede af historien. Der vil blive offentliggjort mere på et senere tidspunkt.