Ro(e)d i min gren af Buch-slægten

Jeg kan spore den ældste del af min Buch-slægt tilbage til 1400-tallet. Undervejs er anerne krydset med andre slægter, hvilket også fremgår af denne historie.

Slægtsgården "Roedsminde" fotograferet juli 2018.

BUCH-navnet har jeg arvet fra min far via min farmor, som det kan ses på dette udsnit af mit stamtræ. På samme grafik kan du se, at Roed-navnet "sniger" sig ind i familien gennem to forskellige indgange - fra begge mine tipoldeforældre, der var fædrene til min farmors to forældre.

Min far er Carl Johan Buch Larsen, og i dette udsnit har jeg udeladt hans fædrende gren.

Lad os bevæge os tilbage i tiden og se på slægtstræet, hvor der tages udgangspunkt i mine tipoldeforældre i den stiplede indramning ovenfor.

Mine tipoldeforældre (min farmors bedsteforældre) og deres aner.

Her kan jeg i én gren følge slægten Roed langt tilbage i tiden. I Peder Roed Andersen Buchs gren er det kun lykkedes mig at spore Roed igennem få generationer, hvorefter sporet endnu fortaber sig i arkivaliernes tåger. Det har derfor på nuværende tidspunkt endnu ikke været muligt for mig at fastslå, hvorvidt de to Roed-grene, der blandes med Buch, har fælles aner. Jeg håber dog på et tidspunkt at kunne løse dette mysterium.

Atter en gang tager jeg nu udgangspunkt i den stiplede boks i anetræet umiddelbart ovenfor for at spore den anden Roed-gren længere tilbage i tiden fra og med min 4 x tipoldefar Hans Pedersen Roed.

4 x tipoldefar Hans Pedersen Roed og hans aner.

Således har jeg kunnet spore navnet Roed i min slægt tilbage til 1620, og navnet er gået i arv gennem kvindelige såvel som mandlige aner. Min ældste Buch-ane går til gengæld helt tilbage til 1400-tallet, hvilket jeg dog ikke viser i denne sammenhæng.

Indtil videre vil jeg fortsætte mine forsøg på at afdække alle steder, hvor der er "Roed" i min Buch-slægt.

Måske kan du hjælpe mig lidt videre, hvis du tager et kig på den del af Buch-slægten, hvor der findes efterkommere af Peder Jensen Roed - markeret med stiplet og lilla boks i grafikken ovenfor: "Mine tipoldeforældre (min farmors bedsteforældre) og deres aner". Tag et kig herunder:

Efterkommere af Peder Jensen Roed - ufuldkommen oversigt.