Logbog, mit slægtstræ

Nedenfor finder du en oversigt over de ændringer, jeg har gennemført i mit slægtstræ i 2023 (se også 2022-log og 2021-log):

Dato Side Beskrivelse
27. august 2023 Niels Andersen Vilstrup (1883-1975)
Farfars fætter
Død bekræftet af og bisættelse tilføjet fra kirkebog.
  Jens Christian Møgelvang (1816-1893)
Tipoldefar.
Dokumenteret ophold i fattighus.
  Ane Christine Thomasen Møgelvang (1834-?) & Ammor Pedersen Møgelvang (1836-?)
Børn af 2 x tipoldefar & hans 2. ægtefælle
Tilføjet ud fra kirkebøger med fødsel & dåb.
  Peder Thomasen Møgelvang (1785-1849) ~ Karen Sørensdatter (1796-?)
2 x tipoldefar & hans 2. ægtefælle
Opdateret med vielse i 1835.
  Friderich Møgelvang (1826-?) & Conrad Ferdinand Møgelvang (1829-?)
Tipoldefars yngre brødre
Nye personer tilføjet og opdateret med fødsel & dåb fra kirkebog.
  Peder Thomasen Møgelvang (1785-1849)
2 x tipoldefar
Tilføjet folketælling 1840 sammen med sin 2.(?) hustru, 3 børn af 1.(?) ægteskab og 2 børn af 2.(?) ægteskab.
  Jacob Christoffersen Møgelvang (1821-1874)
Tipoldefars yngre bror, oldemors farbror.
Tilføjet konfirmation fra kirkebog. Flere dokumenterede opdateringer vedr. Jacobs lange kriminelle løbebane.
1. august 2023 Jacob Christoffersen Møgelvang (1821-1874)
Tipoldefars yngre bror, oldemors farbror.
Fundet mange flere kilder, der beskriver hans (oftest kriminelle) levnedsforløb.
18. juli 2023 Ane Marie Dorthea Møgelvang (1864-1948)
Oldemor
Da der er gået mere end 75 år, er hendes dødsattest nu inkluderet.
  Jacob Christoffersen Møgelvang (1821-1874)
Tipoldefars yngre bror, oldemors farbror.
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, død & begravelse. Desuden oplyste kirkebogen ved hans død erhverv og dødsårsag.
Fra flere kilder opdateret med straffesager og afsoninger.
  Andreas Pedersen Møgelvang (1815-1887)
Tipoldefars ældre bror.
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, konfirmation, død & begravelse.
  Thomas Christian Pedersen Møgelvang (1818-1908)
Tipoldefars yngre bror.
Opdateret fra kirkebøger med fødsel, dåb, konfirmation, død & begravelse. Rettet, hvorefter registreret med den rigtige mor. Eksakt fødselsdato fra kirkebog ved konfirmation.
  Peder Thomasen Møgelvang (1785-1849) ~ Marie Christensdatter (ca. 1789-1832)
2 x tipoldeforældre
Opdateret med vielse 1816 fra kirkebog.
  Marie Christensdatter (ca. 1789-1832)
2 x tipoldemor
Tilføjet fra kirkebog ved søns (min tipoldefars) dåb. Tipoldefar er nu blevet flyttet fra forkert valgt mor til Marie. Død & begravelse opdateret fra kirkebog, hvorefter fødselsår er anslået.
  Johanne Katrine Stephansen Buch (1840-1904)
Tipoldefars 2. ægtefælle
Opdateret med oplysninger om begravelse i kirkebog fra sognet, hvor hun blev begravet. Har tidligere tilføjet kirkebog fra Ørre Sogn, hvor hun døde.
  Niels Richard Larsen (1886-1970) ~ Ane Marie Buch (1890-1978)
Farfar & farmor
 
  Peder (1718-?)
Uægte søn af datter efter 5 x tipoldefar & 5 x tipoldemor
Bekræftet hans fornavn, fødsel & dåb i kirkebog. Føler mig ikke sikker på hans familie-/efternavn, da det ikke oplyses af kirkebogen.
  Sidsel Kathrine Buch (1873-1958)
Datter af tipoldefars 2. (& sidste) ægtefælle
Tilføjet billede af gravsten med anførelse af kilde.
  Karen Poulsdatter (?-1716)
6 x tipoldemor
Død bekræftet af og begravelse tilføjet fra kirkebog.
  Hans Hansen Buch (1675-Før 1729) ~ Karen Jensdatter (1695-1732)
5 x tipoldeforældre
Vielse opdateret fra kirkebog med korrekt dato. Fra samme kirkebog er trolovelse tilføjet.
24. juni 2023 Bodil Nyrup Larsen (?-), gift Frandsen
Datter af datter af oldemors ældre bror og dennes ægtefælle
Tilføjet fra MyHeritage og medtaget, da jeg har en DNA-match med hende.
  Niels Andersen Viltrup (1883-1975) ~ Alice Juliane Erna Machacek (1898-1984)
Søn af oldemors ældre bror (Niels er min farfars fætter) & Niels's ægtefælle
Tilføjet ham med oplysninger fra kirkebøger om fødsel & dåb. Information om dødsdato og -sted i første omgang tilføjet fra MyHeritage. Hun og hendes oplysninger udelukkende fundet via MyHeritage. Jeg medtager enkelte af deres efterkommere i to led efter at have fundet en DNA-match hos et af deres børnebørn.
  Erna Mathilde Machacek Vilstrup (1911-1979) ~ Alf Eilif Nyrup Larsen (1911-?)
Datter af oldemors ældre bror og dennes ægtefælle
Tilføjet i første omgang fra FamilySearch, og jeg medtager en enkelt datter efter at have fundet en DNA-match hos hende.
Hans fødsel og dåb er opdateret fra kirkebog.
  Anders Nielsen (1852-1921) & Nielsine Maltine Jakobine Kristensen (1848-1932)
Oldemors ældre bror & Anders's ægtefælle
Tilføjet vielse fra kirkebog.
Jeg medtager enkelte af deres efterkommere i tre led efter at have fundet en DNA-match hos et af deres oldebørn.
  Nielsine Maltine Jakobine Kristensen (1848-1932)
Gift med oldemors ældre bror
Fra kirkebøger opdateret med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
  Anders Nielsen (1852-1921)
Oldemors ældre bror (Anders er min farfars morbror)
Tilføjet konfirmation fra kirkebog.
  Peder Grundet (?-?)
9 x tipoldefar
Tilføjet informationer fra lokalhistorisk publikation. Han var fæster i 1596.
  Anders Buch (1856-1931)
Oldefar
Tilføjet oplysninger om 1880-folketælling, hvor han som ugift 23-årig allerede var forpagter på en gård.
  Carl Berg (1812-1895)
Søn af 3 x tipoldefars 2. ægteskab
Rettet begravelsessted og tilføjet billede af gravsten.
10. maj 2023 Sidsel Kathrine Buch (1873-1958)
Datter af tipoldefar & hans 2. ægtefælle
Opdateret fra kirkebogen med korrekte oplysninger om dødsdato og sted samt begravelsesdato og -sted.
  Niels Andersen (1774-1848) ~ Johanne Marie Stephansdatter (1781-1862)
3 x tipoldeforældre
Tilføjet vielse 1803 fra kirkebog.
  Johanne Marie Stephansdatter (1781-1862)
3 x tipoldemor
Tilføjet information om død og begravelse fra kirkebog.
  Anders Jørgensen (1729-1807) ~ Maren Lauridsdatter (1734-1821)
4 x tipoldeforældre
Fundet i folketælling 1787 sammen med søn, min 3 x tipoldefar. Derfra kunne datter tilføjes. Parret blev også fundet i folketælling 1801, men nu kun sammen med sønnen, min 3 x tipoldefar.
  Karen Sørensdatter (1796-?)
Tiptipoldemor
Fra kirkebog opdateret med fødsel og fremstilling i kirken. Dato for hjemmedåb er ikke oplyst. Hun var tvilling, og hendes dødfødte tvillingsøster blev begravet 3 dage efter fødslen.
  Erik Buch Nielsen (1921-1973) ~ Magda Andresen (1925-ca.2015)
Søn af farmors ældre søster og hans ægtefælle.
Vielse tilføjet fra kirkebog.
  Magda Andresen (1925-ca.2015)
Gift med søn af farmors ældre søster.
Tilføjet oplysninger om fødsel & dåb fra kirkebog. Samtidig kunne navnene på hendes mor og far tilføjes.
  Jens Buch-Nielsen & Lars Buch-Nielsen (1959-)
Tvillinger og børnebørn af farmors ældre søster.
Fødsel & dåb opdateret fra kirkebog.
17. april 2023 Anders Jørgensen (1729-1803) ~ Maren Lauridsdatter (1734-1821)
4 x tipoldeforældre
Vielse i 1854 tilføjet fra kirkebog.
  Anna Hansted Larsen (1924-2006)
Datter af farfars yngre bror.
Tilføjet oplysninger om folketælling 1950.
  Ejnar Larsen (1892-1978) ~ Margrethe Hansted (1896-?)
Farfars yngre bror & dennes ægtefælle.

Tilføjet oplysninger om folketælling 1950 sammen med tre af deres børn & en fætter af Ejnar.
Ægteparret er registreret alene på samme adresse ved folketælling 1960.

  Ane Nielsen (1862-1960)
Oldemor, farfars mor
Tilføjet oplysninger om den sidste folketælling 1950, hvor oldemor er registreret.
  Stephan Jepsen (Ditlevsen) Buch (1802-1876)
Tiptipoldefars yngre bror; tipoldefars farbror & 2. svigerfar.
Opdateret fødsel og dåb fra den rigtige kirkebog samt tilføjet død og begravelse fra kirkebog.
  Johanne Katrine Stephansen Buch (1840-1904)
Tipoldefars 2. ægtefælle
Fødsel & dåb bekræftet af og konfirmation tilføjet fra kirkebøger.
Fundet i skifteretsattest pr. 24. april 1894 dokumentation for, at hun efter sin ægtefælles død kunne sidde i uskiftet bo og overtage gården Nørgårdslund.
Ligeledes dokumenteret, at Nørgårdslund pr. 13. november 1896 solgtes videre til 3. part uden for slægten.
  Hans Hansen Buch (1675-1729)
5 x tipoldefar
Begravelse bekræftet af kirkebog, der dog ikke oplyser dødsdato.
26. marts 2023 Christine Jacobsen Holm (1856-1857)
Tipoldefars ældre søster
Navn, fødsel, dåb, død & begravelse bekræftet af kirkebøger.
  Gunnar Rulau Pedersen (1929-2005) ~ Ebba Marie Simonsen (1927-?)
Søn af farfars yngre søster med ægtefælle.
Opdateret fra kirkebog med vielse, hvorved hun blev fundet og tilføjet.
  Gudrun Hansted Larsen (1923-ca. 2000), Anna Hansted Larsen (1924-2006), Inger Hansted Larsen (1926-?) & Knud Hansted Larsen (1929-2007)
Børn af farfars yngre bror og ægtefælle.
Fra kirkebøger opdateret / bekræftet navne, fødsel & dåb. Fra Annas barnebarn har jeg fået hendes dødsdato.
  Anders Buch (1895-1964)
Farmors yngre bror
Fundet og tilføjet detaljeret begravelsesadresse og -dato.
  Kaj Anders Munch Jensen (1925-1996)
Gift med datter af farfars yngre bror.
Tilføjet med oplysninger fra kirkebog om navn, fødsel & dåb.
  Margrethe Hansted (1896-?)
Hun var gift med farfars yngre bror
Opdateret fra kirkebog med information om navn, fødsel & dåb. Samtidig kunne hendes mor og far tilføjes, men i første omgang kun med navn.
20. marts 2023 Gerda Hansted Larsen (1934-2019)
Datter af farfars yngre bror og ægtefælle.
Tilføjet med navn, fødsel og dåb fundet i kirkebog. Hendes død har jeg tilføjet ud fra min brors oplysninger.
  Ole Christensen (1766-1840) ~ Maren Sørensdatter (1775-1854)
3 x tipoldeforældre
Fundet deres sandsynlige vielse i 1803 i Tversted sogn.
  Ejnar Larsen (1892-1978) ~ Margrethe Hansted (1896-?)
Farfars yngre bror og ægtefælle
Tilføjet folketælling 1940 sammen med deres fire børn.
  Ole Christensen (1766-1840)
3 x tipoldefar

Dåbsinformation fundet i enesteministerialbog. Fødsel kan derfra kun estimeres.
Fra anden kirkebog opdateret død og begravelse.

  Christen Olsen (?-?) ~ Anne Andersdatter (?-?)
4 x tipoldeforældre
Tilføjet, da navne blev fundet ved søns dåb.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865)
3 x tipoldefar
Dokumenteret fra realregister, at han i 1859 solgte Eskjær Hovedgård til svigersønnen Bertel Larsen.
  Christian Ludvig Vilhelm Christensen (1876-1956)
Oldefar
Tilføjet flere lægdsruller, der viser, at oldefar fik bøder for ikke at melde korrekt ind til lægdsrullen. Desuden viser registreringerne, at han flyttede fra sogn til sogn fem gange i perioden 1894-1901.
  Lyttie Buch (1901-1986) ~ Kristen Johannes Stautsbøl Lundsgaard (1891-1938)
Farmors yngre søster og dennes ægtefælle
Bekræftet af ægteskabsbog, at parret i 1931 fik en "Borgerlig vielse af borgmesteren i Vejle Købstad". Anført, at Lytties navn fejagtigt blev skrevet "Lythie". Fundet attest til ægteskab udstedt i Grindsted inden vielsen. Her blev navnet ligeledes skrevet "Lythie".
  Jørgine Marie Jacobsen Holm (1871-1965)
Oldemor
Fulgt op på folketælling 1901: Det er højst besynderligt, at min oldemor figurerer i denne følgetælling sammen med sine forældre, en yngre søster og sine to første børn. Hun blev gift året før, men min 25-årige oldefar aftjente sandsynligvis værnepligten. Det dokumenteres på hans profil.
  Johanne Buch (1889-1965) ~ Niels Peter Jensen (1888-1953)
Farmors yngre søster og ægtefælle

Folketælling 1930 tilføjet - deres tre børn blev også registreret i denne forbindelse.
Folketælling 1940 tilføjet - deres yngste søn var også husstandsmedlem.

  Niels Peter Jensen (1888-1953)
Gift med farmors yngre søster
Navn, fødsel, dåb, død & begravelse opdateret fra kirkebøger.
  Christiane Hansdatter (1822-1903)
Gift som 2. ægtefælle med 2 x tipoldefar.
Dokumenteret, at hun ved ægtefælles død overtager fælles ejendom, Knurren, som han ejede. Den blev dog straks videresolgt til hendes svigersøn.
  Bertha Holm Kristensen (1906-?)
Morfars yngre søster
Tilføjet konfirmation fra kirkebogen.
  Lyttie Buch (1901-1986)
Farmors yngre søster
Tilføjet dødsannonce og nekrolog, blandt andet som dokumentation af dødsdato. Bergravelsesdato er ikke oplyst.
  Villum Jensen (?-?) ~ Karen Olesdatter (?-?)
5 x tipoldeforældre
Tilføjet ud fra oplysninger i kirkebogen ved datter(4 x tipoldemor)s dåb.
  Malene Willumsdatter (1768-1818)
4 x tipoldemor
Fødsel og dåb bekræftet af kirkebog. Død og begravelse tilføjet / opdateret fra kirkebog.
  Bertel Larsen (1824-1880) ~ Ane Christensdatter Holm (1830-1880)
Svigersøn & datter af 3 x tipoldemor & -far
Tilføjet folketælling 1870, hvor blandt andet fraskilte Niels Peter Christensen (søn efter Christen Pedersen Holm) bor på Eskjær. Endnu har jeg ikke medtaget parrets børn i slægtstræet - flere af dem vises i denne folketælling.
27. februar 2023 Christen Pedersen Holm (1800-1865)
3 x tipoldefar
Tilføjet dokumentation for dødsanmeldelsen i 1865.
Tilføjet biografi fra lokalhistorisk bog.
  Peder Madsen Holm (1770-1845)
4 x tipoldefar

Fra kirkebogen ved hans dåb kan det slås fast, at han på dette tidpunkt endnu ikke har fået tilnavnet Holm. Dokumenteret, hvordan navnet Holm senere opstår.
Ifølge Skøde- og panteprotokol købte han i 1803 "Westergaard".
Tilføjet biografi fra lokalhistorisk bog.

  Bertel Larsen (1824-1880)
Gift med datter af 3 x tipoldemor & -far
Fra kirkebøger bekræftet fødsel, hjemmedåb, død og begravelse, og fra kirkebøger tilføjet fremstilling efter hjemmedåb samt konfirmation.
Bertels mor og far tilføjet (fra konfirmationen), men uden andre oplysninger end deres navne.
  Bertel Larsen (1824-1880) ~ Ane Christensdatter Holm (1830-1880)
Svigersøn & datter af 3 x tipoldemor & -far
Tilføjet folketælling 1860.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865) ~ Kirstine Pedersdatter (1796-1873)
3 x tipoldeforældre
Tilføjet folketælling 1860.
  Frands Joensen (1676-1727)
6 x tipoldefar
Fra kirkebogen bekræftet død og begravelse samt tilføjet dødssted.
16. februar 2023 Niels Poulsen Griis (? - 1583)
10 x tipoldefar
Person tilføjet sammen med levnedsbeskrivelse fra slægtsbog.
  Anders Nielsen Griis (? - efter 1591)
9 x tipoldefar
Person tilføjet sammen med levnedsbeskrivelse fra slægtsbog.
  Niels Andersen Griis (ca. 1600 - ca. 1660)
8 x tipoldefar
Tilføjet levnedsbeskrivelse fra slægtsbog.
  Joen Nielsen Griis (ca. 1644-1712)
7 x tipoldefar
Tilføjet levnedsbeskrivelse fra slægtsbog.
  Frands Joensen (1676-1727)
6 x tipoldefar
Tilføjet levnedsbeskrivelse fra slægtsbog.
  Jon Frantzsen (1715-1773) ~ Maren Germansdatter (1723-1759)
5 x tipoldeforældre
Opdateret med vielse fra kirkebog.
  Jon Frantzsen (1715-1773)
5 x tipoldefar
Opdateret med oplysninger om dåb & begravelse i kirkebøger. Herefter rettes navn fra Joen Frandsen til Jon Frantzsen, som anført ved dåben. Ved begravelsen ses dog navnet Joen Frandsen.
  Jens Erik Carlsen (1943-2004)
Mors fætter
Tilføjet fra kirkebøger med navn, fødsel, dåb og konfirmation. Dødsdato fundet i statstidende, hvorefter begravelsesmåned er estimeret.
  Thorvald Carlsen (1910-1981)
Mormors yngre bror (mors morbror)
Dødsdato/-sted er tilføjet fra statstidende, hvorefter begravelsesmåned er estimeret.
  Petra Mariane Kirstine Tordrup (1917-2006)
Gift med mormors yngre bror (mors morbror)

Fra kirkebog er navn opdateret, samt fødsel, dåb og konfirmation tilføjet.
Dødsdato/-sted er tilføjet fra statstidende, hvorefter begravelsesmåned er estimeret.

12. februar 2023 Aage Malthe Holm (1890-1960) ~ Karen Marie Pedersen (1895-1949)
Sønnesøn af 2 x tipoldefars ældre bror samt hans ægtefælle.
Opdateret med vielse fra kirkebog.
  Karen Marie Pedersen (1895-1949)
Gidt med sønnesøn af 2 x tipoldefars ældre bror.
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
  Aage Malthe Holm (1890-1960)
Sønnesøn af 2 x tipoldefars ældre bror.
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, konfirmation, død & begravelse.
Er medtaget i slægtstræet, da han på et tidspunkt er ejer af Eskjær Gods, som jeg beretter særskilt om.
  Christian Oluf Holm (1856-1942) ~ Else Margrethe Ottesen (1848-1910)
Søn af 2 x tipoldefars ældre bror med ægtefælle.
Registreret med vielse fra kirkebogen.
  Else Margrethe Ottesen (1848-1910)
Gift med søn af 2 x tipoldefars ældre bror
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
  Christian Oluf Holm (1856-1942)
Søn af 2 x tipoldefars ældre bror
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, konfirmation, død & begravelse.
  Jens Jørgen Christensen (1828-1906) ~ Amalia Olesdatter (1827-1908)
Ældre bror til 2 x tipoldefar og dennes ægtefælle
Vielse fundet i kirkebogen.
  Amalia Olesdatter (1827-1908)
Ægtefælle til ældre bror til 2 x tipoldefar
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
  Jens Jørgen Christensen (1828-1906)
Ældre bror til 2 x tipoldefar
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
  Malene Christensdatter (1821-1910) ~ Niels Olesen (1814-1891)
Ældre søster til 2 x tipoldefar samt hendes ægtefælle

Begge tilføjet med oplysninger fra kirkebog om fødsel, dåb & fremstilling i kirken. Hendes død fremgår af gravsten i USA fundet i "Find A Grave", og hans død & begravelse er fundet i kirkebogen. Også hendes konfirmation er fundet i kirkebogen.
Deres vielse i 1839 er ligeledes tilføjet fra kirkebogen.

  Jan Buch-Nielsen, nu Buch-Meyer (1949-2023)
Barnebarn af farmors ældre søster (min grandnevø).
Information om død og bisættelse tilføjet ud fra dødsannonce.
  Christine Carlsen (1895-1985)
Mormors ældre søster
Eksakt dødsdato og -sted fundet ved adresseforespørgsel.
  Jacob Severin Christensen Holm (1838-1867)
2 x tipoldefar
Dødsfald bekræftet i dødsanmeldelsesprotokol.
  Christen Jakobsen Holm (1858-1921)
Tipoldefar
Dødsfald bekræftet i dødsanmeldelsesprotokol.
  Niels Peter Christensen (1825-1875)
Ældre bror til 2 x tipoldefar
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
Fundet hans arveafkald i 1852 givet til faren mod éngangsbetaling.
  Mads Peter Christensen (1813-1876)
Ældre bror til 2 x tipoldefar
Tilføjet fra kirkebøger med fødsel, dåb, fremstilling i kirken, konfirmation, død & begravelse.
Fundet hans arveafkald i 1850 givet til faren mod éngangsbetaling.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865)
3 x tipoldefar
Fundet hans arveafkald 1829 givet til en Jens Christensen. Kan ikke identificere JC og relationen mellem de to personer.
2. februar 2023 Jens Madsen (?-?) ~ Ellen Pedersdatter (?-?)
5 x tipoldeforældre
Tilføjet ud fra kirkebog i forbindelse med søns dåb. Der findes flere detaljeoplysninger i FamilySearch, men jeg savner kvalitetssikring af kilderne. Så derfor tilføjer jeg i denne omgang ikke mere derfra.
  Peder Madsen Holm (1770-1845) og Christen Pedersen Holm (1800-1865)
4 x tipoldefar & 3 x tipoldefar
Tilføjet henvisning til realregister samt skøde- og panteprotokol, der bekræfter salg af Eskjær Hovedgaard fra far til søn.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865) ~ Kirstine Pedersdatter (1796-1873)
3 x tipoldeforældre
Tilføjet folketælling 1845 & 1855, hvor også deres yngste barn, min tiptipoldefar, er med. Desuden tilføjet 8 børn næsten "ukritisk" og i første omgang med FamilySearch som eneste kilde. CPH er ejer af Eskjær Hovedgaard. I 1845 bor min 4. tipoldefar stadig på gården. Også tilføjet folketælling 1860, hvor mine 3 x tipoldeforældre lever alene sammen med en tjenestepige - sikkert i en aftægtsbolig under Eskjær Hovedgaard.
Vielse bekræftet af kirkebogen.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865)
3 x tipoldefar
Fødsel og dåb tilføjet fra kirkebog, der dog ikke oplyser nogen fødselsdato.
  Peder Madsen Holm (1770-1845)
4 x tipoldefar
I folketælling 1834 & 1840 som ejer af Eskjer Hovedgaard. Hans søn (min 3 x tipoldefar) sammen med sin ægtefælle (min 3 x tipoldemor), flere af deres børn (i 1840, det yngste barn var min 2 x tipoldefar) samt mange tjenestefolk.
I skifteprotokol efter hans død fundet 1. skiftemøde 22/4 1845.
  Peder Madsen Holm (1770-1845) ~ Malene Willumsdatter (1768-1818)
4 x tipoldeforældre
Fundet i folketælling 1801sammen med deres søn, min 3 x tipoldefar.
25. januar 2023 Jens Christian Møgelvang (1854-1928)
Ældre bror af oldemor
Fundet som tjenestedreng på gård ved folketælling 1870.
  Jakob Severin Holm (1883-1962) ~ Martea Petrea Jensen (1883-1930)
Yngre bror af oldemor og hans ægtefælle
Har tilføjet 16 børn næsten "ukritisk" med FamilySearch som eneste kilde. Jeg har primært gjort det, fordi min DNA-test har fundet et nulevende barnebarn af et af de 16 tilføjede børn, nemlig Thyra Edith Holm og dennes ægtefælle Carl Evald Bruun Christensen. For det nævnte barnebarn er de to farfar og farmor.
  Julius Kristian Holm (1885-1956)
Yngre bror af oldemor
Tilføjet død og begravelse fra kirkebog.
  Gerda Holm Villadsen (1933-2005)
Datter af mors faster

Fødselsdato fundet i folketælling 1940, hvor efternavnet er anført som Kristensen. I kirkebogen er fødselsdatoen og -sted bekræftet, og dåb er tilføjet. Konfirmation (tvivlsom?) uden sted tilføjet.
Efternavnet er på dette tidspunkt Villadsen. Ændring (efter forældrenes skilsmisse?) af efternavn fra Villadsen til Kristensen er på nuværende tidspunkt kun bekræftet af folketællingen.
Hendes dødsdato og -sted blev fundet i Statstidende.

  Christian Ludvig Vilhelm Christensen (1876-1956) ~ Jørgine Marie Jacobsen Holm (1879-1965)
Oldeforældre
Tilføjet folketælling 1940 med den yngste søn Kristian Holm Kristensen og datteren Bertha Holm Kristensen samt sidstnævntes datter Gerda Holm Kristensen.
  Christen Pedersen Holm (1800-1865)
3 x tipoldefar
Død og begravelse bekræftet af kirkebog.
  Maren Christensdatter (1819-1893)
Ældre søster til tiptipoldefar.
Tilføjet med oplysninger fra kirkebøger, fødsel, dåb, konfirmation, død og begravelse.
  Hans Pedersen Roed (1730-1797)
4 x tipoldefar
Dødsdato bekræftet af kirkebog. Oplysninger i denne forbindelse peger på, at fødselsåret kan have været 1731.
  Jens Christian Carlsen (1889-1966) & Peter Christian Carlsen (1891-1958)
Mormors to ældste brødre
Opdateret med dødsdatoer og -steder fra online dødsregister.
  Hans Christensen (1794-1869) ~ Anne Christine Frost (1805-1869)
Tiptipoldeforældre
Registreret folketælling 1834 sammen med tre tjenestefolk.
  Jørgen Emanuel Pedersen (1893-1949)
Gift med farmors yngre søster.
Død bekræftet af ny kilde: Minnesota Historical Society.
  Johan Christian Jensen Roed (1860-1936)
Oldemors ældre bror.
Folketælling 1906, hvor han er registreret med sin ægtefælle og far (min tipoldefar)
  Elna Guida Larsen (1916-2003)
Faster
Folketælling 1940 fundet og tilføjet.
4. januar 2023 Eva Agnete Christensen (1923-1996) ~ Charles William Sims (1919-2005)
Datter af farfars yngre søster og denne ægtefælle.
Opdateret med folketælling 1950 sammen med to af deres børn. En søn blev identificeret herfra og tilføjet.
  Lauge Ravn (1532-1579)
9 x tipoldefar
Tilføjet fortælling hentet fra kilde, der omtaler en retssag mod hans mor.
  Søren Jensen Buch (1525-1606)
10 x tipoldefar
Tilføjet fortælling hentet fra kilde, der omtaler hans præstegerning m.m. Herfra kunne eksakt dødsdato med en vis sandsynlighed udledes.
  Christen Peder Pedersen Holm (1800-1865) ~ Kirstine Pedersdatter (1796-1873)
3 x tipoldeforældre
Tilføjet folketælling 1850, hvor også min tiptipoldefar er med.
  Inge Buch (1909-1996)
Farmors yngste søster.
Tilføjet arkivfoto fra Inge Buchs deltagelse i amatørrevy i 1934 i Egtved.
  Jens Christian Nielsen (1827-1903)
Tiptipoldefar
Tilføjet konfirmation i 1842 fra kirkebog.
  Kirstine Marie Jørgensdatter (1836-1900)
Tiptipoldemor
Fra kirkebog tilføjet konfirmation i 1851.
  Christen Holm Christensen (1898-1989)
Morfars ældste bror.
Ved folketælling 1930 i Viborg registreret med sin ægtefælle, to børn og en af sine fætre.
Se også log fra 2022 og log fra 2021.